Akademia Paznokcia, Książki
0

Sztuka zarządzania. Droga od stylisty do właściciela studia paznokci.

Prezentujemy Państwu książkę ?Sztuka zarządzania. Droga od Mistrza do Właściciela Studia Paznokci?, która zawiera zagadnienia dotyczące psychologii i marketingu, m.in.: komunikacja i sztuka przekonywania, kłamstwo, poszukiwanie pracowników, kierowanie i motywowanie do pracy, reklama, promocja i techniki sprzedaży, wizerunek firmy jako pracodawcy, reklama dźwignią handlu, programy lojalnościowe jako element przyciągający klienta.

[wp_eStore_fancy2 id=43]

Spis treści:

Część I Psychologia
Wprowadzenie
Komunikacja i sztka Przekonywania
Przebieg i zasady komunikacji
Umiejętność słuchania
Rozmowa bez słów-komunikacja niewerbalna
Perswazja
Manipulacja
Kłamstwo
Dlaczego ludzie kłamią
Wykrywanie kłamstwa – oznaki niewerbalne
Wykrywanie kłamstwa ? wskazówki werbalne
Przeszkody na drodze do wykrycia kłamstwa
Reakcje na kłamstwo
Poszukiwanie pracowników
Etapy rekrutacji
Podstawowe metody selekcji
Specyficzne metody selekcji
Pułapki oceniania
Kierowanie i motywowanie do pracy
Obowiązki i zadania kierownika
Dobry kierownik
Jak rozwijać swoje atuty?
Motywowanie pracowników
Konflikty i ich rozwiązywanie
Przyczyny konfliktów
Fazy konfliktów
Nieuczciwa i uczciwa kłótnia
Kierowanie konfliktem. Rozwiązywanie konfliktu
Negocjacje
Kiedy negocjacje sa możliwe?
Krok po kroku
Strategie i style negocjacji
cechy najlepszych negocjatorów
Negocjacje z trudnym partnerem
Impas w negocjacjach
Stres
Zrozumieć stres
Dobry i zly stres
Skutki długotrwałego i ciężkiego stresu
Jak sobie radzić ze stresem?
Reklama, promocja i techniki sprzedaży
reguły otyczące reklam
Planowanie działań reklamowych
Niekonwencjonalne sormy reklamy
techniki sprzedaży
Bibliografia do cz. I

Część II Marketing
Wprowadzenie
Wybrane zagadnienia dotyczące marketingu
Uwagi ogólne
Marketing jako narzędzie przedsiębiorcy
Rynek jako podstawa działalności marketingowej
Strategie marketingowe ? zagadnienia ogólne
Badania marketingowe jako źródło wiedzy o rynku i nabywcach
Cena jako element mieszanki marketingowej
Wizerunek firmy jako pracodawcy i jego kształtowanie
Pojęcie wizerunku pracodawcy i jego zakres
Postrzeganie firmy przez odbiorców wewnętrznych
Postrzeganie firmy przez odbiorców zewnętrznych
Proces kreowania i utrwalania wizerunku firmy jako pracodawcy
rozwój pracowników jako podstawa rozwoju firmy
Kariera zawodowa i jej różnorodne przejawy
Motywowanie pracowników jako forma pobudzania ich zaangażowania
Szkolenia i ich znaczenie w rozwoju zawodowym pracowników
Reklama dzwignią handlu
uwagi ogólne
pojęcie ir ola reklamy w prowadzeniu działalności gospodarczej
internet jako źródło promocji firmy
Instrumenty oraz ujęcie promocji w Internecie
Błędy i pułapki w zarządzaniu działalnością promocyjną w Internecie
Specyfika i ponetncjał reklamy internetowej
Reklama za posrednictwem poczty elektronicznej
Wizytówki, ulotki, cenniki, jako instrumenty marketingu
Promocja jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
Promocje uzupełniające
Programy lojalnościowe jako element przyciągający klienta
Uwagi ogólne
Programy lojalnościowe oparte na korzyściach
Programy lojalnościowe oparte na relacji
Kształtowanie oczekiwań klientów
Kreowanie nowych potrzeb klientów
Utrzymywanie przewagi nad irma konkurencyjną
Uwagi ogólne dotyczące konkurencji
Sposoby na utrzymanie przewagi konkurencyjnej firmy
Inwestowanie w siebie i salon ? nasza wyjątkowość
Prawo i etyka jako narzędzia regulacji działalności marketingowej
Zakończenie
Przypisy o cz. II
Bibliografia do cz. II