Konkursy, Wydarzenia
0

Konkurs Mikołajkowy!

Dodaj na Facebooku zdjęcie swoich zimowych i wygraj zestaw nagród!

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest firma NAN GROUP, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul.
Powstańców Warszawy 69, wydawca pisma Akademia Paznokcia.

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski i rozpoczyna się 06.12.2018 i trwa do 13.12.2018 r., do
godziny 24:00.

4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator
oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

5. Konkurs będzie prowadzony na fanpage?u Organizatora.

6. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która udzieli odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym na profilu fb.pl/AkademiaPaznokcia

7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy organizującej konkurs.

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) Zaakceptować niniejszy regulamin – dodanie postu/komentarza konkursowego jest
równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
b) Dodać komentarz ze zdjęciem świątecznej stylizacji paznokci/stylizacji pozwalającej poczuć ?świąteczny klimat? pod postem opublikowanym na fanpage?u
Akademii Paznokcia.
2. Każdy uczestnik może dodać tylko jeden komentarz konkursowy.

3. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub
naruszających dobra osobiste innych osób.

4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w
Konkursie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, które uzna za niestosowne
lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.

§ 3 NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
1. Autorzy 5 wybranych komentarzy, które zostaną uznane za najbardziej kreatywne,
Otrzymają:
– kalendarz Akademii Paznokcia na 2019 rok wraz z długopisem,
– najnowszy numer pisma AP,
– wydanie specjalne pisma AP,
– numer 65 pisma AP,
– zestaw produktów L?Biotica do pielęgnacji dłoni L?Biotica,
– tarkę do stóp,
– Biovax opti care serum do paznokci,
– plastry zmiękczające na pięty.
2. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli
Organizatora ma następujące uprawnienia:
a. Komisja Konkursowa wybiera Zwycięzców Konkursu (osoby, których komentarz zostanie
uznany za najbardziej kreatywny), jak również stwierdza ważność wyników Konkursu oraz
dba o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom oraz
terminów ich dostarczenia.
b. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności
przeprowadzonych czynności.
c. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.
d. Zostaje wyłonionych pięciu zwycięzców.

3. O wynikach konkursu Organizator poinformuje w poście lub komentarzu pod postem
konkursowym na fanpage?u, maksymalnie do 3 dni po zakończeniu konkursu.
4. Po ogłoszeniu wyników Uczestnik jest zobowiązany wysłać w prywatnej wiadomości na
fanpage?u adres do wysyłki nagrody. Powinien to uczynić nie później niż dwa tygodnie po
ogłoszeniu wyników.

§ 4 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw
Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego
opublikowania na fanpage?u Organizatora, w zakładce ?Notatki?.

§ 5 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 09.10.2018. Wszystkie kwestie
nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają Kodeksowi Cywilnemu.