Aktualności, Wydarzenia
0

8. Dzień Stylisty Paznokci

Świętuj z nami Dzień Stylisty po raz ósmy!

Śledźcie nasz profil na Facebooku oraz Instagramie. Jak co roku, czekają na Was niespodzianki!

REGULAMIN KONKURSU “Paznokciowe Królestwo”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest redakcja pisma Akademia Paznokcia, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Powstańców Warszawy 69.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski i rozpoczyna się 12.06.2018 i trwa do 20.06.2018 r., do godziny 24:00.
3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Konkurs z okazji Dnia Stylisty: “Paznokciowe królestwo” prowadzony jest na profilu Organizatora na Facebooku.
5. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która zamieści zdjęcie swojego paznokciowego królestwa w komentarzu pod postem konkursowym.
6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy organizującej konkurs.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) Zaakceptować niniejszy regulamin – dodanie postu konkursowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
b) Zamieścić komentarz ze zdjęciem konkursowym pod postem konkursowym.
2. Każdy uczestnik może oznaczyć tylko jedno zdjęcie.
3. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

§ 3 NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
1. Autorzy 5 wybranych zdjęć, które zostaną uznane za najbardziej kreatywne, otrzymają nagrody, których sponsorami są: pismo Akademia Paznokcia oraz firmy: Euro Fashion, Mistero Milano, Red Nails.
2. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora ma następujące uprawnienia:
a. Komisja Konkursowa wybiera Zwycięzców Konkursu (osoby, których zdjęcie zamieszczone w komentarzach pod postem zostanie uznane za najbardziej kreatywne i twórcze), jak również stwierdza ważność wyników Konkursu oraz dba o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia.
b. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
3. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 22 czerwca 2018 r. poprzez ogłoszenie ich na profilu Akademii Paznokcia na Facebooku z podaniem niepełnych imion i nazwisk. Do każdej nagrodzonej osoby zostanie wysłana wiadomość prywatna.
4. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane do 29.06.2018 r. przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany w wiadomości przez uczestnika.
5. Nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora.
6. Otrzymana nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności z powodu podania nieaktualnego adresu korespondencyjnego.
7. Po ogłoszeniu wyników Uczestnik jest zobowiązany wysłać w prywatnej wiadomości na fanpage?u adres do wysyłki nagrody. Powinien to uczynić nie później niż dwa tygodnie po ogłoszeniu wyników.

§ 4 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na fanpage?u Organizatora, w zakładce ?Notatki?.

§ 5 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2018r. Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają Kodeksowi Cywilnemu.

§6 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
2. Akceptacja regulaminu Konkursu jest równoznaczna z wzięciem udziału w Konkursie oraz zgodą na podanie niepełnego imienia i nazwiska w poście ogłaszającym zwycięzców.

 

REGULAMIN KONKURSU “Wakacyjny manicure”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest redakcja pisma Akademia Paznokcia, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Powstańców Warszawy 69.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski i rozpoczyna się 12.06.2018 i trwa do 20.06.2018 r., do godziny 24:00.
3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Konkurs z okazji Dnia Stylisty: “Wakacyjny Manicure” prowadzony na profilu Organizatora na Instagramie.
5. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która oznaczy hashtagiem #DzienStylistyAP zdjęcie konkursowe na swoim profilu na Instagramie.
6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy organizującej konkurs.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) Zaakceptować niniejszy regulamin – dodanie postu konkursowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
b) Dodać post ze zdjęciem odpowiadającym tematyce konkursowej oznaczone hashtagiem #DzienStylistyAP.
2. Każdy uczestnik może oznaczyć tylko jedno zdjęcie.
3. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lubnaruszających dobra osobiste innych osób.
4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

§ 3 NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
1. Autorzy 5 wybranych zdjęć oznaczonych #DzienStylistyAP, które zostaną uznane za najbardziej kreatywne, otrzymają nagrody, których sponsorami są: pismo Akademia Paznokcia oraz firmy: Euro Fashion, Mistero Milano, Słowianka.
2. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora ma następujące uprawnienia:
a. Komisja Konkursowa wybiera Zwycięzców Konkursu (osoby, których zdjęcie ze zdobieniem oznaczone #DzienStylistyAP zostanie uznane za najbardziej kreatywne i twórcze), jak również stwierdza ważność wyników Konkursu oraz dba o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia.
b. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
3. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 22 czerwca 2018 r. poprzez ogłoszenie ich na profilu Akademii Paznokcia na Instagramie z podaniem niepełnych loginów. Do każdej nagrodzonej osoby zostanie wysłana wiadomość prywatna.
4. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane do 29.06.2018 r. przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany w wiadomości przez uczestnika.
5. Nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora.
6. Otrzymana nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności z powodu podania nieaktualnego adresu korespondencyjnego.
7. Po ogłoszeniu wyników Uczestnik jest zobowiązany wysłać w prywatnej wiadomości na fanpage?u adres do wysyłki nagrody. Powinien to uczynić nie później niż dwa tygodnie po ogłoszeniu wyników.

§ 4 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na fanpage?u Organizatora, w zakładce ?Notatki?.

§ 5 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2018r. Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają Kodeksowi Cywilnemu.

§6 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
2. Akceptacja regulaminu Konkursie jest równoznaczna z wzięciem udziału w Konkursie oraz zgodą na podanie niepełnego loginu w poście ogłaszającym zwycięzców.

Dodaj komentarz