Konkursy, Wydarzenia
0

Jesienny konkurs na zdobienie.

Powitaj Jesień Stylowym zdobieniem i wygraj Voucher na dowolne jednodniowe szkolenie* oraz zestaw firmowych gadżetów!

 

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest firma NAN GROUP, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul.Powstańców Warszawy 69, wydawca pisma Akademia Paznokcia.
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski i rozpoczyna się 6.09.2019r. i trwa do 7.10.2019 r., do godziny 24:00.
4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Konkurs będzie prowadzony na fanpage?u Organizatora.
6. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która udzieli odpowiedzi na podany adres mejlowy.
7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy organizującej konkurs.
8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) Zaakceptować niniejszy regulamin ? przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
b) Przesłać zdjęcie własnoręcznie wykonanego zdobienia jesiennego na adres mejlowy szkolenia@akademiapaznokcia.pl, dodając przy tym krótki komentarz.
2. Każdy uczestnik może przesłać zdjęcie jednego zdobienia.
3.Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania zgłoszeń, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.

§ 3 NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
1. Autor wybranych spośród wszystkich zgłoszeń pracy, która zostanie uznana za najbardziej kreatywną, oryginalną i dokładną otrzyma:
-Voucher o wartości 350zł, na wybrane przez siebie dowolne szkolenie, mieszcące się w podanej na voucherze kwocie.
-Kalendarz Akademii Paznokcia na 2020 rok wraz z długopisem.
-Najnowszy numer pisma AP.
-Gadżety firmowe, w tym kubek porcelanowy, kubek termiczny, breloczek, długopis, bransoletkę, dmuchany flaming, podkładka na biurko, selfie-stick.
-Zestaw mini lakierów do paznokci marki Color Club.
Sponsorami nagród są: Akademia Paznokcia oraz Euro Fashion Professional Nail Care Products.
2. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli Organizatora ma następujące uprawnienia:
a. Komisja Konkursowa wybiera Zwycięzców Konkursu (osoby, których praca zostanie uznana za najładniejszą), jak również stwierdza ważność wyników Konkursu oraz dba o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagrody Zwycięscy oraz terminu jej dostarczenia.
b. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
c. Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.
3. O wynikach konkursu Organizator poinformuje na fanpage?u, maksymalnie do 3 dni po zakończeniu konkursu.
4. Po ogłoszeniu wyników Uczestnik jest zobowiązany wysłać w prywatnej wiadomości na fanpage?u lub mejlu adres do wysyłki nagrody. Powinien to uczynić nie później niż dwa tygodnie po ogłoszeniu wyników.

§ 4 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na fanpage?u Organizatora, w zakładce ?Notatki?.

§ 5 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 06.09.2019. Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają Kodeksowi Cywilnemu.