Konkursy, Wydarzenia
0

Konkurs z okazji 15. Urodzin Akademii Paznokcia

Zrób zdjęcie z pismem Akademia Paznokcia i wygraj nagrody!

 

REGULAMIN KONKURSU ?KOKURS Z OKAZJI 15. URODZIN AKADEMII PAZNOKCIA?

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest firma NAN GROUP, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Powstańców Warszawy 69, wydawca pisma Akademia Paznokcia.

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się dnia 22 maja 2020 roku i kończy 5 czerwca 2020 roku.

4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

5. Konkurs będzie prowadzony na koncie oficjalnym Akademii Paznokcia, na Facebooku.

6. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która doda maksymalnie 3 zdjęcia w komentarzach pod postem konkursowym na profilu FB Akademii Paznokcia.

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a) Zaakceptować niniejszy regulamin ? wysłanie zdjęć jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

b) Dodać w komentarzach pod postem konkursowym maksymalnie 3 zdjęcia.

2. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia z Akademią Paznokcia.

3. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.

§ 3 NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

  1. 3 autorów wybranych prac otrzyma:
  • Najnowszy numer pisma Akademia Paznokcia
  • Archiwalny pakiet gazet Akademia Paznokcia
  • Książkę autorstwa Pauliny Pastuszak, pt. ?Wyssane z palca. Leksykon stylizacji paznokci. TOM 1?

Wyróżnione zostaną dodatkowo dwie osoby, które otrzymają pakiet gazet Akademia Paznokcia.

2. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora ma następujące uprawnienia:

a. Komisja Konkursowa wybiera Zwycięzców Konkursu (osoby, których komentarz zostanie uznany za najbardziej kreatywny), jak również stwierdza ważność wyników Konkursu oraz dba o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia.

b. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

c. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

3. O wynikach konkursu Organizator poinformuje na oficjalnym profilu Akademii Paznokcia, na Facebooku.

4. Po ogłoszeniu wyników Uczestnik jest zobowiązany wysłać w prywatnej wiadomości na fanpage?u adres do wysyłki nagrody. Powinien to uczynić nie później niż tydzień po ogłoszeniu wyników. W przeciwnym wypadku nagroda nie zostanie wysłana.

5. Organizator ma 14 dni na ogłoszenie wyników

§ 4 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na fanpage?u Organizatora, w zakładce ?Notatki?.

§ 5 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ukazania się pisma w sprzedaży (5 grudnia 2019 r.) Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają Kodeksowi Cywilnemu.