Relacje, Wydarzenia
0

XI OTWARTE MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA ?PINK&WHITE? 04.10.2014r. – relacja

XI Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Pink & White odbyły się 4 października 2014 r. podczas trwania Targów Fryzjersko-Kosmetycznych Uroda w Gdańsku. Organizatorem była firma Euro Fashion Akademia Paznokcia, patronatem medialnym było pismo “Akademia Paznokcia”.

XI Open International Pink&White Championship were held on 4th October 2014 during the Cosmetic and Hairdressing ?Uroda? Fair in Gdańsk. Competition was organized by Euro Fashion Akademia Paznokcia company. Media patronage was covered by ?Akademia Paznokcia? magazine.

Kilkanaście uczestników zmagało sie o tytuł Mistrza Międzynarodowego. Ich zadaniem było przedłużenie paznokci obu dłoni techniką French Manicure (pink & white) ? akrylem lub żelem UV. Uczestnicy zobowiązani byli do przedłużenia łoża paznokcia żelem lub akrylem typu cover. Przedłużone łoże powinno być widoczne od spodu paznokcia. Średnia długość przedłużonych paznokci powinna być co najmniej połową długości różowej części płytki paznokcia, jednak nie dłuższa niż ? tej długości. Kształt paznokcia był narzucony, obowiązującym kształtem był kwadrat. Na zakończenie, każdy uczestnik czerwonym lakierem musiał pomalować paznokcie prawej dłoni.

Po trwających 2,5 godziny zawodach Jury w składzie:

 • Sylwia Woś Malissa – przewodnicząca Jury, Prezes ds Edukacji, Międzynarodowy Instruktor, Redaktor Naczelna pisma “Akademia Paznokcia”
 • Ewa Czemko ? Międzynarodowy Instruktor, Z-ca Redaktor Naczelnej pisma “Akademia Paznokcia”
 • Izabela Stelmaszyk – mgr kosmetologii, właściciel i główny instruktor firmy IMS NAILS
 • Monika Tusk- Trenerka Europejskiego Studium Stylizacji Paznokci Emilii Kossakowskiej
 • Julia Śledź – sędzia techniczny, Euro Fashion Akademia Paznokcia

wybrało zwycięzców:

 • I miejsce ? Piotr Wesołowski, zdobył nagrodę o wartości 2000 zł, w tym 700 zł nagrodę pieniężną oraz nagrody rzeczowe
 • II miejsce – Katarzyna Leks, zdobyła nagrodę o wartości 1000 zł, w tym 400 zł nagrodę pieniężną oraz nagrody rzeczowe
 • III miejsce ? Magdalena Dziosa, zdobyła nagrodę o wartości 600 zł, w tym 300 zł nagrodę pieniężną oraz nagrody rzeczowe

Sponsorami nagród byli:

Euro Fashion, Akademia Paznokcia, Color Club, EF Exclusive, Ruby Wing, RaNails, Precision, Entity, Olive Tree SC, 4ProNailTech, Elegance, ImpressioNails, Christrio, ESN, Gelish, Morgan Tailor, Lechat, INM

Dziękujemy wszystkim za udział w Mistrzostwach a laureatom serdecznie gratulujemy!

Laureat I miejsca zdobył prawo do reprezentowania Polski podczas Nailympia w Londynie.

Wszyscy biorący udział w Mistrzostwach na zakończenie otrzymali dyplom uczestnictwa.

Do zobaczenia za rok!

Several of competitors tried to gain a tittle of International Master. Their task was to extend the nails of both hands in French Manicure technique (pink&white) ? by using cover acrylic powder or cover UV gel. Prolonged nail plate should be visible from the underside of the nail. The average length of the extended nail should be at least half the length of the pink part of the nail, but not more than three-quarters of this length. The shape of the nail was dictated, obligatory shape of a square. The last step was to cover with red nail polish all nails of right hand.

After 2,5 hours of competition Jury:

 • Sylwia Woś Malissa – President of the Jury, President for Education, International Educator, Editor-in-chef of ?Akademia Paznokcia? magazine

 • Ewa Czemko ? International Educator, Vice Editor-in-chef of ?Akademia Paznokcia? magazine

 • Izabela Stelmaszyk ? master’s degree in cosmetology, owner and chief instructor of IMS NAILS company

 • Monika Tusk ? Educator of European Emilia’s Kossakowska Nail Styling Studio

 • Julia Śledź ? technical judge, Euro Fashion Akademia Paznokcia

chose the winners:

 • I place ? Piotr Wesołowski, won prizes worth 2000PLN, 700PLN in cash and materials awards

 • II place ? Katarzyna Leks, won prizez worth 1000PLN, 400PLN in cash and materials awards

 • III place ? Magdalena Dziosa, won prizes worth 600PLN, 300PLN in cash and material awards

Awards were sponsored by:

Euro Fashion, Akademia Paznokcia, Color Club, EF Exclusive, Ruby Wing, RaNails, Precision, Entity, Olive Tree SC, 4ProNailTech, Elegance, ImpressioNails, Christrio, ESN, Gelish, Morgan Taylor, Lechat, INM

Thank you all for participating in the Championship and congratulations to the winners!

Winner of the first place won the right to represent Poland during Nailympia in London.

All competitors received certificate of participation.

 See you next year!